Kursy integracyjne (‘Inburgering’) oraz kursy dzienne są adresowane do osób, które są zobligowane do zdania egzaminu integracyjnego ‘inburgeringsexamen’, aby utrzymać swoje prawo do pobytu w Holandii oraz do osób, które pragną poddać się procedurze naturalizacji (otrzymania holenderskiego obywatelstwa).

Oferujemy 4 moduły, każdy skłądający się z 10 tygodni zajęć. Po czwartym module uczestnicy powinni osiągnąć poziom znajomości języka A2 wymaganego na egzaminie państwowym „Inburgeringsexamen”.

Moduł 1a: -> poziom A1- (książka Taalcompleet 1)
Moduł 1b: -> poziom A1 (książka Taalcompleet 1)
Moduł 2a: -> poziom A2- (książka Taalcompleet 2)
Moduł 2b: -> poziom A2 (książka Taalcompleet 2)

Kursy, które prowadzą do poziomu znajomości języka B1 (‘staatsexamen NT2-programma I’) są kierowane do osób pragnących kształcić się zawodowo w Niderlandach (poziom MBO).

Szczegóły:

  • Kandydaci przydzielani są do grup na podstawie poziomu znajomości języka na początku kursu,
  • Przy zapisie kandydat może zdecydować się na 10 lub 20 tygodni lekcyjnych (książka jest przeznaczona na 20 tygodnii lekcyjnych),
  • Zajęcia odbywają się 2 lub 3 razy w tygodniu po 2,5 godziny (poza dniami wolnymi od pracy oraz wakacjami),
  • Zajęcia odbywają się w dni robocze od 09:00 do 12.00 lub od 12:00 do 15.00,
  • Przez zapisanie się na kurs i/lub wpłatę opłaty za kurs, kandydat akceptuje Warunki Uczestnictwa,
  • Na opłatę za ten kurs, włącznie z opłatą za materiały oraz testy wstępne, można starać się o pożyczkę w DUO (Państwowy Urząd d/s Oświaty).
  • Formularz DUO można otrzymać przy zapisie na kurs,
  • Materiały: książka Taalcompleet 1 lub Taalcompleet 2, włącznie z e-learning, dzięki temu kursant może w dużej mierze samodzielnie pracować lub sprawdzać swoją wiedzę. Materiały doliczane są do opłaty za kurs.
  • Po ukończeniu wszystkich modułów, kursant może przystąpić do egzaminu państwowego „Inburgeringsexamen”

Zapisać się? Proszę kliknąć na Formularz Zgłoszeniowy i wypełnić. Po otrzymaniu wypełnionego formularza wysyłamy potwierdzenie mailem.

DZIEŃ/CZAS  KOD  CENA  POCZĄTEK/KONIEC
PON-ŚR 09.00-12.00 STEX NL NIV B1- (DUO), cz. 1
€ 1.380,- + € 89,- od 4. lutego 2019
PON-WT-PT 19.00-22.00 STEX NL  NIV B1 (DUO)
€ 1.380,- + € 89,-  
PON 19.00-22.00 STEX NL avond NIV B2 € 1.380,- + € 89,-  

 

*) Poziom grupy zostanie ustalony po przeprowadzeniu testu wstępnego.
   Zastrzega się prawo do zmiany oferty. Patrz Warunki Uczestnictwa.