20181003 Logo5Konferencji NL

In 2018 heeft Stichting Kreda voor de 5e keer alweer een Conferentie georganiseerd over "Het begrip tweetaligheid", over twee- en meertaligheid bij kinderen in het Nederlands onderwijs.
Het hoofdthema van deze vijfde editie was 'Onderwijs in de moedertaal: recht van het kind?' Evenals in voorgaande jaren maakten wij weer dankbaar gebruik van de gastvrijheid van het Hofstad Lyceum in Den Haag. De conferentie heeft plaatsgehad in de aula van het lyceum op woensdag 21 november 2018.

Bekijk het volledige programma en lees het Verslag van deze 5e conferentie.

Is uw interesse gewekt in deze conferenties?20181121 OMSLAGBOEKJE 5 conferenties
Stichting Kreda heeft een publicatie samengesteld over "VIJF JAAR CONFERENTIE "HET BEGRIP TWEETALIGHEID"
vanaf 2014 tot dit jaar 2018, die u hier kunt downloaden.

 Eerdere conferenties over 'Het begrip Tweetaligheid'
Dankzij nauwe samenwerking met het Hofstad Lyceum, de Poolse School en de Poolse Ambassade in Den Haag de afgelopen 4 jaar hebben wij de deelnemers
aan deze conferentie interessante programma’s kunnen bieden waarin werd gesproken over onderwerpen als de rechten van het kind, cultuurverschillen, betrokken ouders bij het onderwijs van hun kind, speciale behoeften in het onderwijs, communicatie tussen school en thuis, opvoeding en logopedie voor meertaligen, enz.

Programma 4e Conferentie, 22 november 2017:
Meertaligheid en diversiteit in opvoeding en op school

Programma 3e Conferentie, 23 november 2016:
Vanuit het perspectief van de ander. Poolse leerlingen, ouders en leerkrachten: Hoe zorgen wij voor de taal die ons bindt?

Programma 2e Conferentie, 25 november 2015: 
Net in Nederland: Poolse leerlingen, ouders en leerkrachten. Wat nu? Hoe doen we het samen?

Programma 1e Conferentie,  26 november 2014, ter gelegenheid van het 25 jaar jubileum van de Internationale Conventie van Kinderechten.