In 2018 organiseert de Stichting Kreda voor de 5e keer alweer een Conferentie over "Het begrip tweetaligheid", met als belangrijkste thema twee- en meertaligheid bij kinderen in het Nederlandse onderwijs.
Dankzij nauwe samenwerking met het Hofstad Lyceum, de Poolse School en de Poolse Ambassade in Den Haag de afgelopen 4 jaar hebben wij de deelnemers aan deze conferentie interessante programma’s kunnen bieden waarin werd gesproken over onderwerpen als de rechten van het kind, cultuurverschillen, betrokken ouders bij het onderwijs van hun kind, speciale behoeften in het onderwijs, communicatie tussen school en thuis, opvoeding en logopedie voor meertaligen, enz.

Programma 4e Conferentie, 22 november 2017:
Meertaligheid en diversiteit in opvoeding en op school

Programma 3e Conferentie, 23 november 2016:
Vanuit het perspectief van de ander. Poolse leerlingen, ouders en leerkrachten: Hoe zorgen wij voor de taal die ons bindt?

Programma 2e Conferentie, 25 november 2015: 
Net in Nederland: Poolse leerlingen, ouders en leerkrachten. Wat nu? Hoe doen we het samen?

Programma 1e Conferentie,  26 november 2014, ter gelegenheid van het 25 jaar jubileum van de Internationale Conventie van Kinderechten.