Op zondag 3 december as. zal in de Agathakerk in Lisse een gedenkteken worden onthuld en toegewijd aan de Poolse Paus, Johannes Paulus II. Dit zal gebeuren tijdens de mis van 10.00 uur, die daardoor een feestelijk tintje zal krijgen. Aan het begin van de mis vindt er een feestelijke processie plaats naar het gedenkteken, kinderen zullen bloemen neerleggen en in het Pools zal het lied ‘Barka’, het lievelingslied van de Paus Johannes Paulus worden gezongen. Vervolgens zal er in het Nederlands en in het Pools worden gesproken, waarna de wijding van het gedenkteken plaatsvindt. Wie wil kan daarna ook zelf bloemen neerleggen en een kaars aansteken. Dan volgt nog de schriftlezing en de afsluiting van de mis.
Van 11.00-12.00 is er een ontvangst in de sacristie met koffie en door Kreda-vrijwilligers verzorgde Poolse lekkernijen!
Wij hopen dat vele van onze Kreda-ouders en kinderen bij deze voor de Poolse gemeenschap in de Bollenstreek zo bijzondere, feestelijke gebeurtenis aanwezig zullen zijn.