De inburgerings- en taalcursussen Nederlands zijn bedoeld voor personen, die een inburgeringsexamen moeten afleggen om hun verblijfsvergunning te kunnen behouden of om zich te laten naturaliseren, om de Nederlandse nationaliteit te verkrijgen.

Om onderwijs te kunnen volgen in Nederland kunnen migranten ook cursussen Nederlandse taal volgen, die opleiden tot niveau B1 (CEFR-niveaus) . De cursist moet dan in staat zijn het staatsexamen NT2-programma 1 af te leggen. Personen, die een beroepsopleiding in Nederland willen volgen (MBO), moeten dit examen succesvol hebben afgelegd.

Sinds 18 december 2017 kunnen inburgeraars bij Kreda ook een cursus Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) volgen.


Meer Informatie?